COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
17. listopadu 861
506 01 Jičín
mobil: +420 605 281 433
tel./fax: +420 493 524 534
e-mail: info@compek.cz
Vyhledávání

PC DENT

Špičkový ambulantní software pro vedení stomatologické praxe.

 

 

 

 

PROGRAM PRO STOMATOLOGICKÉ AMBULANCE

při tvorbě programu bylo zúročeno více než 10 let tradice a znalostí skutečných potřeb zubařské ambulantní praxe, a to jak po stránce medicínské, tak i po stránce účtování a vykazování poskytnuté péče. Díky tomu je program jednoduchý v obsluze, přehledný i spolehlivý, a jeho nabídka funkcí komplexní. Jako první u nás byl program realizován na bázi moderní 32 bitové technologie, která umožňuje plně využít přednosti grafické prezentace včetně přímého napojení na špičkové diagnostické přístroje jako je radioviziografie, intraorální kamery apod.
Základem zdravotní dokumentace pacienta je přehledná zdravotní karta, která je vybavena výkonným textovým editorem. Do karty se automaticky přepisují data ambulantních účtů, vystavené dokumenty (např. lékařské zprávy, příjmové doklady), termíny návštěv apod. Přímo v kartě lze také uchovávat fotodokumentaci pacientů, jejímž zdrojem může být RTG, digitální fotoaparát, RVG, intra-orální kamera, popřípadě snímek z jiných zdrojů, digitalizovaný ve skeneru (např. otisk chrupu). Program mimo jiné využívá originální řešení, které v sobě spojuje přednosti přesného a podrobného grafického znázornění stavu chrupu s automatickým generováním plánu ošetření a vytvořením ambulantního účtu i záznamu do pacientova dekurzu. Díky tomuto řešení se uživatel oprostí od potřeby komunikovat s počítačem prostřednictvím numerických kódů diagnóz, výkonů nebo stomatologických výrobků a používá pouze profesionální medicínskou terminologii. Schéma zubního kříže dovoluje velmi přesně a systematicky zaznamenat status quo chrupu v průběhu vyšetření. 


Uživatel si může v případě zájmu zvolit i záznam do standardního semigrafického kříže. Program obsahuje znalostní databázi, ve které si lékař může podle vlastních potřeb či zvyklostí definovat léčebné postupy ke konkrétním zjištěným stavům. Jakmile je stav zaznamenán, systém automaticky navrhuje postup dalšího ošetření. Je možné pracovat s privátními ceníky výkonů i protetických výrobků. Účtenka za ošetření se vystavuje přímo z karty pacienta na základě provedeného vyšetření. Pacientovi je možné předem vystavit cenový plán ošetření.

Další přednosti :
• Snadné přizpůsobení postupů, materiálů atd. vlastním potřebám a zvyklostem
• Automatický výpočet stomatologických indexů KPE, CPITN a PBI
• Grafický záznam stavu úponů gingivy a viklavosti
• Historie vývoje stavu jednotlivých zubů v čase
• Schopnost rozlišovat stálý, smíšený a dětský chrup
• Možnost navrhnout plán sanace chrupu a vytisknout zubní kříž i s cenovým plánem
• Definování požadavků na protetické práce v zubní laboratoři (štítek)
 
Součástí programu je i přehledný grafický objednávací kalendář. 

PC DENT pro ortodoncii

Nová generace úspěšných počítačových programů pro zubní lékaře PC DENT® byla rozšířena o nadstavbu pro grafické ortodontické vyšetření. Její využití se předpokládá nejen u specialistů v oboru, ale i v terénních nebo klinických stomatologických ambulancích.
Programová nadstavba pro grafické ortodontické vyšetření je vybavena prostředky pro analýzu modelů a pro analýzu telerentgenů. Implicitně však zahrnuje i kompletní výbavu modulu Obrazový archiv snímků a dokumentů. 

Analýza modelů – digitální obrázek sádrového nebo plastového modelu se získá jeho sejmutím ve skeneru. Na obrazovce se do snímku vyznačí referenční body, ze kterých program provede analýzu podle Moyerse a vypočítá Boltonův a Tonnův index. Dále je možné zpracovat analýzu metodou Korkhaus. 
Analýza telerentgenů - digitalizace RTG snímků se provádí přímou komunikací s digitálním RTG nebo skenerem s prosvěcovacím nástavcem. Do snímku na obrazovce uživatel vyznačí referenční body. Jejich pohyb je dynamicky analyzován metodami OLOMOUC, JARABAK, HASUND nebo WILLIAMS. 
Program umožňuje založit a průběžně aktualizovat fotodokumentaci pacientů, jejímž zdrojem může být RTG, digitální fotoaparát, RVG, intraorální kamera, popřípadě snímek z jiných zdrojů, digitalizovaný ve skeneru. Obrazovou dokumentaci je možné v programu dále zpracovávat - popisovat, zvětšovat, tisknout, měnit kontrast, snadno měřit vzdálenosti a úhly na snímcích, vkládat do snímků specifické značky atd. Také mohou být posílány internetovou poštou jiným zdravotnickým zařízením.


Nadstavbové moduly

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací