Rozšiřující moduly

Rozšiřující modul pro ambulantní programy CGM

Nadstavbový modul, který umožňuje přímé a velmi jednoduché předání dávek zdravotní pojišťovně elektronickou formou.
Jednoduchá kontrola podání, jejich protokolování a příjem zúčtovacích zpráv.

Rozšiřující modul pro ambulantní programy CGM

Modul umožňuje elektronické zasílání receptů do centrálního úložiště SÚKL. Pro lékaře tento modul neznamená žádnou práci navíc, ale naopak mu dává lepší kontrolu nad preskripcí.

Rozšiřující modul pro ambulantní programy CGM

Modul umožňuje příjem laboratorních výsledků a výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v elektronickém tvaru.
Modul pracuje s formáty dat DS MZ ČR.

Rozšiřující modul pro ambulantní programy CGM

Kontrola registrace pacienta (odb. 001, 002), příslušnost pacienta ke zdravotní pojišťovně u druhu pojištění 1 a 4. Kontrola existence IČP žadatele při účtování vyžádané péče.

Rozšiřující modul pro ambulantní programy CGM

Modul zjednodušuje provádění dispenzárních prohlídek diabetologických pacientů 2. typu v ordinaci praktického lékaře a upozorňuje na dodržování postupů stanovených doporučeným postupem SVL ČSL JEP.

Rozšiřující modul pro ambulantní programy CGM

Modul umožňuje snadné odesílání pracovních neschopností na ČSSZ. Vystavení a odeslání eNeschopenky na několik kliknutí. Při založení nové pracovní neschopnosti se veškeré známé údaje převezmou z karty pacienta.

Rozšiřující modul pro ambulantní programy CGM

Modul obrázková dokumentace umožňuje vkládat, popisovat a uschovávat snímky přímo z různých zdrojů - RTG, RVG, záznamy z vyšetření na EKG nebo EEG, intraorální kamera, endoskopické kamery, USG, videokamera, štěrbinová lampa, digitální fotoaparát apod.
Snímky mohou být také získány scanováním např. lékařských zpráv od pacientů.

Rozšiřující modul pro ambulantní programy CGM

Služba CGMesky je určena k informování pacientů prostřednictvím SMS.
Díky plné integraci do programu můžete elegantně a automaticky využívat data, která máte o pacientovi k dispozici.

Službu lékaři nejčastěji používají pro:
• pozvání pacietnů na preventivní prohlídku nebo kontrolu
•  pro oznámení zrušení termínu objednání nebo jeho změnu.

Rozšiřující modul pro ambulantní programy CGM

Modul zaměřený na činnost závodní preventivní péče (ZPP) a pracovního lékařství. Poskytuje řadu specializovaných nástrojů, které podporují a usnadňují dokumentační činnosti, spojené s uvedenými činnostmi.

Rozšiřující modul pro ambulantní programy CGM

EET - elektronická evidence tržeb se týká i lékařských praxí. Modul eTržby Vám nabízí jednoduché a elegantní řešení, které minimalizuje práci obsluhy a využívá technologie již dostupné v ordinaci (běžnou tiskárnu, připojení k internetu a EET certifikát k evidenci tržeb).

Rozšiřující modul pro ambulantní programy CGM

Nadstavbový modul eParafa umožňuje archivovat dokumentaci pacientů v elektronické podobě v nezávislém a obecně uznávaném formátu PDF podepsaný kvalifikovaným elektronickým certifikátem lékaře.

Rozšiřující modul pro ambulantní programy CGM

Kontroluje, zda nově předepsaný lék nemá nežádoucí interakci s jinými léky, zobrazuje známé interakce léků, ...

1-12 produktů z 15