Pletysmografie

2kanálový arteriální fotopletysmograf

AngE Phlebo OPO je 2kanálový arteriální pletysmograf, který pro detekci pulsové vlny využívá principu odrazu infračerveného světla. Vhodný je zejména pro provádění chladových testů v oblasti pracovně lékařských služeb. Umožňuje provedení kontinuálního záznamu pletysmografické křivky současně ve dvou laterálních kanálech. Díky tomu, že laterální záznam koresponduje v čase, je hodnocení objektivní a velmi přesné. K dispozici je grafická i numerická analýza pletysmografické křivky včetně jednotlivých intervalů a srovnání nativních hodnot s hodnotami po chladovém testu. Přístroj lze současně využít pro manuální měření palcových tlaků a následný dopočet TOE-BRACHIAL indexu. V kombinaci s přístrojem AngE Pro 4, 8 lze dosáhnout automatického měření palcových tlaků. S rozšířením o modul AngE Phlebo DPPG lze provádět měření funkce žilní svalové pumpy. Základní charakteristika: • 2kanálový arteriální fotopletysmograf • prstová pletysmografie – chladové testy • princip reflexní fotopletysmografie • grafická a numerická analýza pulzové vlny • srovnání nativních hodnot s chladovým testem • možnost manuálního měření palcových tlaků • možnost automatizace měření palcových tlaků v kombinaci s AngE Pro 4, 8 Obsah kompletu: • jednotka AngE Phlebo se 2 optickými snímači • 2× Kovový klip pro optický snímač • SW modulv OPO/OAD

4kanálový arteriální pneumooscilografický pletysmograf

AngE Pro 4 je 4kanálový pletysmograf, který pro měření využívá detekci oscilace srdečního pulsu za pomoci nafouknutých manžet – pulsová vlna je měřena na 4 místech současně. Zaznamenané pletysmografické křivky lze hodnotit jak morfologicky, tak na základě automatického rozměření intervalů – základních parametrů. Protože měření probíhá na všech měřených bodech současně, získané hodnoty tím laterálně korespondují v čase, má vyšetření vysokou vypovídající hodnotu. Přehledné grafické i numerické zobrazení parametrů ve vyhodnocovacím SW umožňuje rychlé a přesné hodnocení. Přístroj umožňuje více typů specializovaných vyšetření, která lze různě kombinovat (ABI, TBI, TOS, akrální pletysmografii, simultánní kontinuální záznam na 4 místech současně, okluzní tlaky – 2 manžety provádí měření a dvě okluzi…) • rychlý a přesný screening ABI/TBI – odhalení asympt. stenózy • detailní analýza křivek dle morfologie a rozměření intervalů pletysmografické křivky • možnost měření PWV a dalších parametrů • zátěžové ABI testy v návaznosti na nativní měření • možnost prstové pletysmografie 4 prstů současně manžetami • chladové testy – zátěžová prstová pletysmografie • vysoká přesnost měření • kvalitní zobrazení pletysmografických křivek • možnost kontinuálního i segmentálního měření • predikce kardiovaskulárního rizika • měření TOS • možnost rozšíření o žilní/arteriální vyšetření fotopletysmografickou sondou AngePhlebo Obsah kompletu: • AngE Pro 4 • 2× Manžeta Sonotechnik AngE na paži nebo lýtko (červená, modrá) • 2× Manžeta Sonotechnik AngE na zápěstí nebo kotník (červená, modrá) • Dvojitá vduchová hadice Sonotechnik • USB kabel Sonotechnik • USB Flash disk • vyhodnocovací software AngE Experience

2kanálový fotopletysmograf pro prstovou pletysmografii a měření funkce žilní svalové pumpy

AngE Phlebo Duo je kombinací variant Phlebo OPO a Phlebo DPPG Dvoukanálový prstový arteriální a žilní pletysmograf, který pro detekci pulsové vlny a průtoku krve žilou využívá principu odrazu infračerveného světla. Umožňuje měření funkce žilní svalové pumpy a prokrvení prstů např. při chladovém testu, vždy ve dvou laterálních kanálech současně. Vhodný je tedy i pro provádění chladových testů v oblasti pracovně lékařských služeb. Režim Phlebo OPO Umožňuje provedení kontinuálního záznamu pletysmografické křivky současně ve dvou laterálních kanálech. Díky tomu, že laterální záznam koresponduje v čase, je hodnocení objektivní a velmi přesné. K dispozici je grafická i numerická analýza pletysmografické křivky včetně jednotlivých intervalů a srovnání nativních hodnot s hodnotami po chladovém testu. Přístroj lze současně využít pro manuální měření palcových tlaků a následný dopočet TOE-BRACHIAL indexu. V kombinaci s přístrojem AngE Pro4/8 lze dosáhnout automatického měření palcových tlaků. Základní charakteristika: • 2kanálový arteriální fotopletysmograf • princip reflexní fotopletysmografie • prstová pletysmografie – chladové testy • grafická a numerická analýza pulzové vlny • srovnání nativních hodnot s chladovým testem • možnost manuálního měření palcových tlaků • možnost automatizace měření palcových tlaků v kombinaci s AngE Pro 4, 8 Režim Phlebo DPPG K dispozici je grafická i numerická analýza pletysmografické křivky včetně jednotlivých intervalů. SW automaticky vypočítává výkon pumpy (Vo) a dobu plnění žil (To). Měření lze provádět i za chůze. Turniketové měření pomáhá rozlišit lokalizaci poškození v povrchovém nebo hlubokém žilním řečišti. Při provádění turniketových měření jsou jednotlivé záznamy pro srovnání přehledně zobrazeny na jedné obrazovce. Ve spojení s přístrojem AngE Pro 4, 8 lze turniketová měření automatizovat – manžety jsou se nafukují z přístroje AngE. Základní charakteristika: • diagnostika funkce žilní svalové pumpy • automatické měření intervalů a grafická interpretace • provádění turniketových testů • možnost automatizace turniketových měření v kombinaci s AngE Pro 4, 8 • možnost SW rozšíření na provádění chladových testů

2kanákový žilní fotopletysmograf

AngE Phlebo DPPG je dvoukanálový žilní pletysmograf, který pro detekci průtoku krve žilou využívá principu odrazu infračerveného světla. Umožňuje měření funkce žilní svalové pumpy ve dvou laterálních kanálech současně. K dispozici je grafická i numerická analýza pletysmografické křivky včetně jednotlivých intervalů. SW automaticky vypočítává výkon pumpy (Vo) a dobu plnění žil (To). Měření lze provádět i za chůze. Turniketové měření pomáhá rozlišit lokalizaci poškození v povrchovém nebo hlubokém žilním řečišti. Při provádění turniketových měření jsou jednotlivé záznamy pro srovnání přehledně zobrazeny na jedné obrazovce. Ve spojení s přístrojem AngE Pro 4,8 lze turniketová měření automatizovat – manžety jsou se nafukují z přístroje AngE. Rozšířením o modul AngE Phlebo OPO lze přístroj využít jako prstový pletysmograf zejména při provádění chladových testů. Základní charakteristika: • 2kanálový žilní fotopletysmograf • diagnostika funkce žilní svalové pumpy • automatické měření intervalů a grafická interpretace • provádění turniketových testů • možnost automatizace turniketových měření v kombinaci s AngE Pro 4, 8 • možnost SW rozšíření na provádění chladových testů Obsah kompletu: • jednotka AngE Phlebo • vyhodnocovací SW – modul DPPG • sada lepicích kroužků

8kanálový arteriální pneumooscilografický pletysmograf

AngE Pro8 je 8kanálový pletysmograf, který pro měření využívá detekci oscilace srdečního pulsu za pomoci nafouknutých manžet – pulsová vlna je měřena na 8 místech současně. Zaznamenané pletysmografické křivky lze hodnotit jak morfologicky, tak na základě automatického rozměření intervalů – základních parametrů. Protože měření probíhá na všech měřených bodech současně, získané hodnoty tím laterálně korespondují v čase, má vyšetření vysokou vypovídající hodnotu. Přehledné grafické i numerické zobrazení parametrů ve vyhodnocovacím SW umožňuje rychlé a přesné hodnocení. Přístroj umožňuje více typů specializovaných vyšetření, která lze různě kombinovat (ABI, TBI, TOS, akrální pletysmografii, simultánní kontinuální záznam na 8 místech současně, okluzní tlaky - 2 manžety provádí měření a dvě okluzi…) Etážové kontinuální měření je jednou z hlavních předností přístroje AngePro8, kdy měření probíhá při neokluzní hodnotě, např. 60 mmHg – zaznamenává se kontinuální průběh křivek na osmi referenčních bodech při konstantní hodnotě mmHg. Laterální srovnání rozdílů amplitudy a morfologie pulzové vlny v jednotlivých etážích velmi spolehlivě poukazují nejen na případné změny v průchodnosti tepen, ale současně lokalizují segment, ve kterém byla stenóza / obliterace odhalena. Základní charakteristika: • rychlý a přesný screening ABI/TBI – odhalení asympt. stenózy • snadná – rychlá lokalizace případné stenózy/obliterace • detailní analýza křivek dle morfologie a rozměření intervalů pletysmografické křivky • možnost měření PWV a dalších parametrů • zátěžové ABI testy v návaznosti na nativní měření • možnost prstové pletysmografie 4 prstů současně manžetami • chladové testy – zátěžová prstová pletysmografie • vysoká přesnost měření • kvalitní zobrazení pletysmografických křivek • možnost kontinuálního i segmentálního měření • predikce kardiovaskulárního rizika • měření TOS • možnost rozšíření o žilní/arteriální vyšetření fotopletysmografickou sondou AngePhlebo Obsah kompletu: • AngE Pro 8 • 2× Manžeta Sonotechnik AngE na paži nebo lýtko (červená, modrá) • 2× Manžeta Sonotechnik AngE na zápěstí nebo kotník (červená, modrá) • 2× Manžeta Sonotechnik AngE na stehno (červená, modrá) • 2× Manžeta Sonotechnik AngE prstová • 2× Dvojitá vduchová hadice Sonotechnik • vyhodnocovací software AngE Experience

1-5 produktů z 5