OPRAVY ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ


Za instalaci, zprovoznění a veškerou další technickou a softwarovou podporu při provozu vysoce náročných medicínských přístrojů a systémů zodpovídá tým našich servisních a instalačních specialistů. Tito pracovníci mají přímé napojení na naše obchodní partnery v Evropě a účastní se pravidelně obchodních a servisních školení přímo u výrobců. Pracovníci obchodního a servisního oddělení tak procházejí neustálým vzděláváním a zvyšováním kvalifikace, aby mohli našim zákazníkům poskytovat trvale vysokou úroveň servisu a služeb.

 

V rámci péče o zákazníka zajišťujeme komplexní záruční a pozáruční servis – opravy, kalibrace, ověření, bezpečnostně technické kontroly (BTK), ekologickou likvidaci.

 

Pro zkvalitnění a zjednodušení pozáručního servisu nabízíme svým zákazníkům, před uplynutím záruční doby, uzavření některého typu servisní smlouvy. Servisní smlouvy se mohou lišit svým obsahem a délkou trvání. Pro dlouhodobé smlouvy (doba trvání nad jeden rok) a smlouvy pro více přístrojů nabízíme cenové zvýhodnění proti běžným cenám za servis a údržbu.

 

V rámci péče o přístroje doporučujeme, a pracovníky našeho servisního oddělení zajišťujeme, provádění instruktáže, odborné údržby, BTK (bezpečnostně technické kontroly), opravy a revize dle zákona 375/2022 Sb.

 

NAPIŠTE NÁM