Defibrilátory

Automatický externí defibrilátor - plně automatický

Automatický Externí Defibrilátor (AED) CardiAid je inovativní přístroj, speciálně vyvinutý pro laické poskytnutí první pomoci formou defibrilačního výboje u pacientů postižených náhlým srdečním selháním. Defibrilátor je konstruován tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost pacienta i obsluhy. Jedná se o přístroj, který zachraňuje životy a je životně důležitým prvkem ve veřejných a soukromých prostorech, ve školách, sportovních centrech, společnostech a subjektech s potřebou reagovat na náhlé mimořádné události. Šance na přežití se každou minutu bez defibrilace sníží přibližně o 10 %. Základní charakteristika: • snadné ovládání i pro laiky s minimálními znalostmi poskytování první pomoci • automatické zapnutí při otevření • automatické vydání výboje - není třeba asistence obsluhy, přístroj provede výboj sám • akustické a vizuální navádění v českém jazyce • předem připojené elektrody pro dospělé a děti od 25 kg/8 let • akustické upozornění na pohyb pacienta • diagnostika srdeční arytmie, ventrikulární fibrilace i ventrikulární tachykardie • automatické vyhodnocování stavu pacienta • pravidelný autotest defibrilátoru • obsah balení: přístroj AED CardiAid, ochranné pouzdro, zapojené jednorázové elektrody, balíček s příslušenstvím • hmotnost 3,1 kg (včetně baterie a elektrod) • rozměry: 301 × 304 × 112 mm (včetně držadla)

Automatický externí defibrilátor - poloautomatický

Automatický Externí Defibrilátor (AED) CardiAid je inovativní přístroj, speciálně vyvinutý pro laické poskytnutí první pomoci formou defibrilačního výboje u pacientů postižených náhlým srdečním selháním. Defibrilátor je konstruován tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost pacienta i obsluhy. Jedná se o přístroj, který zachraňuje životy a je životně důležitým prvkem ve veřejných a soukromých prostorech, ve školách, sportovních centrech, společnostech a subjektech s potřebou reagovat na náhlé mimořádné události. Šance na přežití se každou minutu bez defibrilace sníží přibližně o 10%. Základní charakteristika: • snadné ovládání i pro laiky s minimálními znalostmi poskytování první pomoci • automatické zapnutí při otevření • přístroj vyzve obsluhu ke stisknutí tlačítka pro elektrický výboj • akustické a vizuální navádění v českém jazyce • předem připojené elektrody pro dospělé a děti od 25 kg / 8 let • akustické upozornění na pohyb pacienta • diagnostika srdeční arytmie, ventrikulární fibrilace i ventrikulární tachykardie • automatické vyhodnocování stavu pacienta • pravidelný autotest defibrilátoru • obsah balení: přístroj AED CardiAid, ochranné pouzdro, zapojené jednorázové elektrody, balíček s příslušenstvím • hmotnost 3,1 kg (včetně baterie a elektrod) • rozměry: 301 × 304 × 112 mm (včetně držadla)

Váš nejlepší společník na kurzech první pomoci

CardiAid TRAINER je cvičnou verzí defibrilátoru CardiAid AED. Je prakticky totožný velikostí i vzhledem s ostrým přístrojem CardiAid. Umožňuje snadný nácvik pomocí jednoduché grafiky a hlasové nápovědy v češtině. Školitel jej snadno ovládá pomocí dálkového ovladače a může tak simulovat různé scénáře se kterými se uživatelé mohou při používání AED setkat (pediatrický režim, vybitá baterie, pohyb pacienta, nutnost podat/ nepodat výboj ...). CardiAid TRAINER splňuje všechny požadavky kurzů pro školení na použití AED v praxi a ve spojení s resuscitačním modelem lze názorně demonstrovat poskytnutí účinné KPR. Základní charakteristika: • cvičná jednotka pro AED • provedení a funkce jsou identické s defibrilátory CT0207RS(SEMI) a CT0207RF (FULL) • ovládání pomocí dálkového ovladače • podání výboje pouze simuluje • přístroj lze nastavit do 20 různých jazyků • obsah balení: přístroj AED TRAINER, ochranné pouzdro, dálkové ovládání, cvičné elektrody, nabíječka, resuscitační kit

Automatic external defibrillator - full automatic

The CardiAid was designed to be the simplest and clearest possible AED for public use, making it possible to administer an electric shock with a minimum of delay to anyone suffering acute heart failure. The CardiAid AED has been designed for public use at places such as children’s day care centres, schools, sports complexes, doctors’ surgeries, veterinary and dental practices, by emergency services etc. CardiAid software is compliant with ILCOR2015 ERC guidelines. The CardiAid AED delivers the most effective treatment, based on the algorithm and biphasic defibrillation of the heart. The CardiAid is completely safe to use. The AED only delivers a life-saving electric shock when the analysis has determined it necessary. You can rely on this entirely. The AED produces strong visual and auditory signals. A loud voice giving clear instructions guides you through the resuscitation process, along with clear pictograms. A metronome provides the heart massage rate. • easy operation even for laymen with minimal knowledge of providing first aid • automatic switch-on by simply opening the cover • automatic discharge - no operator assistance is required, the device performs the discharge itself • acoustic and visual guidance in English • pre-connected electrodes for adults and children from 25 kg / 8 years • acoustic warning of patient movement • diagnosis of cardiac arrhythmia, ventricular fibrillation and ventricular tachycardia • automatic evaluation of the patient's condition • regular defibrillator self-test • package contents: AED CardiAid, protective case, pre-connected disposable electrodes, resuscitation kit • weight: 3,1 kg (including battery and electrodes) • dimensions: 301 × 304 × 112 mm (including handle)

1-4 produktů z 4