Arteriální/žilní fotopletysmografie

2kanálový arteriální fotopletysmograf

AngE Phlebo OPO je 2kanálový arteriální pletysmograf, který pro detekci pulsové vlny využívá principu odrazu infračerveného světla. Vhodný je zejména pro provádění chladových testů v oblasti pracovně lékařských služeb. Umožňuje provedení kontinuálního záznamu pletysmografické křivky současně ve dvou laterálních kanálech. Díky tomu, že laterální záznam koresponduje v čase, je hodnocení objektivní a velmi přesné. K dispozici je grafická i numerická analýza pletysmografické křivky včetně jednotlivých intervalů a srovnání nativních hodnot s hodnotami po chladovém testu. Přístroj lze současně využít pro manuální měření palcových tlaků a následný dopočet TOE-BRACHIAL indexu. V kombinaci s přístrojem AngE Pro 4, 8 lze dosáhnout automatického měření palcových tlaků. S rozšířením o modul AngE Phlebo DPPG lze provádět měření funkce žilní svalové pumpy. Základní charakteristika: • 2kanálový arteriální fotopletysmograf • prstová pletysmografie – chladové testy • princip reflexní fotopletysmografie • grafická a numerická analýza pulzové vlny • srovnání nativních hodnot s chladovým testem • možnost manuálního měření palcových tlaků • možnost automatizace měření palcových tlaků v kombinaci s AngE Pro 4, 8 Obsah kompletu: • jednotka AngE Phlebo se 2 optickými snímači • 2× Kovový klip pro optický snímač • SW modulv OPO/OAD

2kanálový fotopletysmograf pro prstovou pletysmografii a měření funkce žilní svalové pumpy

AngE Phlebo Duo je kombinací variant Phlebo OPO a Phlebo DPPG Dvoukanálový prstový arteriální a žilní pletysmograf, který pro detekci pulsové vlny a průtoku krve žilou využívá principu odrazu infračerveného světla. Umožňuje měření funkce žilní svalové pumpy a prokrvení prstů např. při chladovém testu, vždy ve dvou laterálních kanálech současně. Vhodný je tedy i pro provádění chladových testů v oblasti pracovně lékařských služeb. Režim Phlebo OPO Umožňuje provedení kontinuálního záznamu pletysmografické křivky současně ve dvou laterálních kanálech. Díky tomu, že laterální záznam koresponduje v čase, je hodnocení objektivní a velmi přesné. K dispozici je grafická i numerická analýza pletysmografické křivky včetně jednotlivých intervalů a srovnání nativních hodnot s hodnotami po chladovém testu. Přístroj lze současně využít pro manuální měření palcových tlaků a následný dopočet TOE-BRACHIAL indexu. V kombinaci s přístrojem AngE Pro4/8 lze dosáhnout automatického měření palcových tlaků. Základní charakteristika: • 2kanálový arteriální fotopletysmograf • princip reflexní fotopletysmografie • prstová pletysmografie – chladové testy • grafická a numerická analýza pulzové vlny • srovnání nativních hodnot s chladovým testem • možnost manuálního měření palcových tlaků • možnost automatizace měření palcových tlaků v kombinaci s AngE Pro 4, 8 Režim Phlebo DPPG K dispozici je grafická i numerická analýza pletysmografické křivky včetně jednotlivých intervalů. SW automaticky vypočítává výkon pumpy (Vo) a dobu plnění žil (To). Měření lze provádět i za chůze. Turniketové měření pomáhá rozlišit lokalizaci poškození v povrchovém nebo hlubokém žilním řečišti. Při provádění turniketových měření jsou jednotlivé záznamy pro srovnání přehledně zobrazeny na jedné obrazovce. Ve spojení s přístrojem AngE Pro 4, 8 lze turniketová měření automatizovat – manžety jsou se nafukují z přístroje AngE. Základní charakteristika: • diagnostika funkce žilní svalové pumpy • automatické měření intervalů a grafická interpretace • provádění turniketových testů • možnost automatizace turniketových měření v kombinaci s AngE Pro 4, 8 • možnost SW rozšíření na provádění chladových testů

2kanákový žilní fotopletysmograf

AngE Phlebo DPPG je dvoukanálový žilní pletysmograf, který pro detekci průtoku krve žilou využívá principu odrazu infračerveného světla. Umožňuje měření funkce žilní svalové pumpy ve dvou laterálních kanálech současně. K dispozici je grafická i numerická analýza pletysmografické křivky včetně jednotlivých intervalů. SW automaticky vypočítává výkon pumpy (Vo) a dobu plnění žil (To). Měření lze provádět i za chůze. Turniketové měření pomáhá rozlišit lokalizaci poškození v povrchovém nebo hlubokém žilním řečišti. Při provádění turniketových měření jsou jednotlivé záznamy pro srovnání přehledně zobrazeny na jedné obrazovce. Ve spojení s přístrojem AngE Pro 4,8 lze turniketová měření automatizovat – manžety jsou se nafukují z přístroje AngE. Rozšířením o modul AngE Phlebo OPO lze přístroj využít jako prstový pletysmograf zejména při provádění chladových testů. Základní charakteristika: • 2kanálový žilní fotopletysmograf • diagnostika funkce žilní svalové pumpy • automatické měření intervalů a grafická interpretace • provádění turniketových testů • možnost automatizace turniketových měření v kombinaci s AngE Pro 4, 8 • možnost SW rozšíření na provádění chladových testů Obsah kompletu: • jednotka AngE Phlebo • vyhodnocovací SW – modul DPPG • sada lepicích kroužků

1-3 produktů z 3