Automatizace procesů COMPEK MEDICAL SERVICES

Automatizace procesů COMPEK MEDICAL SERVICES

Cílem projektu je významně zvýšit digitalizaci firmy Compek, což povede ke zvýšení její efektivity a následně i konkurenceschopnosti. V rámci projektu bude implementováno významné rozšíření firemního systému o 8 modulů spojených se službami poskytovanými Compek a také návaznými interními procesy.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Projekt:   Automatizace procesů COMPEK MEDICAL SERVICES

Název programu:   Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Výzva:   ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - V. výzva - Digitální podnik

Registrační číslo:   CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027640

Řídící orgán:   Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zprostředkující subjekt:   Agentura pro podnikání a inovace

CZ_RO_B_C.jpg (323 KB)