Příslušenství pro ergometry LODE

Všestranná správa dat a ergometrů

Lode Ergometry Manager (LEM) je softwarový balíček používaný pro ovládání ergometrů Lode a monitorování ergometrických parametrů testovaného paciena. Tento software umožňuje operátorovi programovat protokoly, řídit ergometry, vizualizovat, ukládat a analyzovat data ergometrie a tisknout přizpůsobené zprávy ve formátu PDF. Celosvětově používané protokoly pro jízdní kola a běžecký pás jsou standardně předprogramovány. Program také poskytuje databázi pacientů a možnost připojení k serveru SQL nebo nemocničnímu informačnímu systému (HIS) pomocí HL7. LEM 10 je také zpětně kompatibilní s předchozími verzemi, což vám umožňuje snadno importovat a používat existující databázi. Tento software byl vyvinut a testován podle zásad Lode o přesnosti, trvanlivosti a spolehlivosti. Správce Lode Ergometry Manager lze rozšířit o různé moduly, každý se svými specifickými funkcemi a vizualizacemi. Lode Ergometry Manager lze použít pro testování a výcvik v několika rehabilitačních prostředích, sportovním lékařství, fyzioterapii a ve výzkumných prostředích. Pro připojení k našim ergometrům Lode budete muset objednat síťový připojovací kabel. Před upgradem na LEM 10 se také ujistěte, že váš ergometr má nainstalován nejnovější firmware. Váš distributor vám může pomoci.

volitelný modul pro provádění Wingate testů

Modul Wingate test umožňuje provádět 30s dlouhé testy anaergobní kapacity Wingate na ergometru Lode Excalibur. Modul umožňuje specifické vizualizace, analýzy a zprávy. Je také možné přizpůsobit předprogramovaný test Wingate Vašim konkrétním požadavkům, například vytvořit různé vícenásobné testy Wingate. Kromě režimů závislých na rychlosti šlapání a režimů nezávislých na rychlosti šlapání vám modul Wingate nabízí „režim konstantního točivého momentu“. Jedná se o Wingate test, při kterém je točivý moment udržován konstantní rychlostí v závislosti na tělesné hmotnosti. Díky této možnosti získáme on-line informace o kapacitě a anaerobním výkonu.

Export dat do Microsoft Excel

Modul LEM Export umožňuje exportovat data z databáze LEM do Microsoft Excel. Lze exportovat data jednoho nebo více testovaných subjektů pro další analýzu

Naše společnost COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. je výrobcem Lode B.V. autorizována k provádění PBTK - pravidelné bezpečnostně technické kontroly, která musí být dle doporučení výrobce a zákona č. 375/2022 Sb. prováděna v intervalu 1× ročně.

Snadné použití

Dospělá manžeta pro měření krevního tlaku při zátěžovém vyšetření včetně mikrofonu. Velikost: malá (18-27 cm)

Dospělá manžeta pro měření krevního tlaku při zátěžovém vyšetření včetně mikrofonu. Velikost: standard (25-35 cm)

Dospělá manžeta pro měření krevního tlaku při zátěžovém vyšetření včetně mikrofonu. Velikost: standard (32-44 cm)

Dospělá manžeta pro měření krevního tlaku při zátěžovém vyšetření včetně mikrofonu. Velikost: standard (27-40 cm)

Měření síly na pravém a levém pedálu

Tento rozšiřující modul poskytuje umožňuje měření síly na pedálu u ergometrů Lode Excalibur Sport a Brachumera Sport. Modul umožňuje měření síly na levé a pravé klice, polární grafy, hodnotu točivého momentu a síly každé 2 stupně, výpočet účinnosti, maximum, minimum, průměr a další údaje. Kromě dalších vizualizací v oblasti měření síly na pedálu nabízí rozšiřující modul Pedal Force Measurement také možnost sestavit zprávu se statistikami naměřených dat.

Měření srdeční frekvence v širokém rozsahu

Modul udává srdeční frekvenci v tepech za minutu na displeji řídicí jednotky a nabízí možnost testování nebo cvičení řízeného srdečním rytmem u všech modelů běhacích pásů a ergometrů Lode. Díky Bluetooth technologii lze srdeční frekvenci přijímat na dlouhou vzdálenost, až 10 metrů, bez rušení. Testovaná osoba má na sobě hrudní pás se senzorem. Lze jej objednat pouze v kombinaci s (programovatelnými) řídicími jednotkami s dotykovou obrazovkou 707-302/303 (pro běhací pásy) a 708-451/452 (pro ergometry) Dodávka zahrnuje 1 hrudní pás Suunto. Upozornění: Tento modul NENÍ vhodný pro spuštění měření krevního tlaku. Chcete-li měřit srdeční frekvenci v kombinaci s krevním tlakem, můžete použít signál srdeční frekvence vlastního balíčku (# 945888). Možnost Bluetooth HR pak není možná.

1-10 produktů z 10