COMPEK NA KONFERENCI ČSTL 2021 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

COMPEK NA KONFERENCI ČSTL 2021 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Po odmlce, kterou způsobila celosvětově známá nákaza, se mohli letos na konferenci ČSTL v Congress Hotelu Clarion v Českých Budějojvicích sejít i tělovýchovní lékaři a nejen oni. Jako dlouholetý partner ČSTL jsme nemohli chybět a s mnoha uživateli našeho systému se osobně potkat. Samozřejmě jsme rádi, že náš sortiment oslovil i nové zájemce, s nimiž budeme nadále aktivně v kontaktu.

 

Prezentovány byly:

Spiroergometrický systém Cortex

Běhací pásy LODE

Bicyklový ergometr Excalibur

Bicyklový ergometr Ergoline

Medicínský vozík Ergoline a další

EKG Custo med

Tonometr Boso

TMG


Nosným mottem konference se stalo téma návratu ke sportu, k pohybové aktivitě a s tím související problematika nejen hybného systému. Je pravděpodobné, že okolnosti našich životů ani na podzim 2021 nebudou takové, jako před vypuknutím pandemie, proto je potřeba si aktivně hledat cesty k udržení psychického i fyzického zdraví, které bytostně souvisí právě s pohybovou aktivitou. Blok přednášek o nových zkušenostech s pacienty po prodělaném Covid-19 připravila kardiologická sekce ČSTL. Zástupci Unie fyzioterapeutů přednesli zajímavá témata z jejich oblasti. Proběhlo mnoho inspirativních workshopů: kardiologický, rehabilitační, tělovýchovnělékařský, workshop o zdravotním zabezpečení ve fotbale. 3denní konference měla spád, program dynamicky probíhal, velký díky organizátorům z AMCA.

Součástí přátelské atmosféry byl i 2 denní tradiční turnaj v minipingpongu, jehož vítězem se stal sám předseda ČSTL pan Doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. z III. interní klinka UK 1. LF a VFN. Gratulujeme a zároveň potvrzujeme, že mu žádný ze soupeřů nedal nic zadarmo.

Jako partneři ČSTL se těšíme na další ročník konference v příštím roce, která se přesune do velkého města na Moravě. :-)

Vladimír Hykyš – aplikační specialista CPET
Pavel Meisl – obchodní zástupce pro moravský region